SUSTAPENA

Disko berrien sustapena, kontzertuak, jaialdiak, estudioen sustapena.

Euskarri ezberdinen fabrikazioa, karteleria, spotak, kuñak.

Publizitatearen kudeaketa komunikabideetan edo sare sozialetan.

MANAGEMENTA

Taldeen kontratazioa.

Produkzioak.

Bitartekaritza.

AHOLKULARITZA

Edukinen jabetza.

Copyright eta copylefta - Editorialak.

Monetizazioa - Banaketa fisikoa eta digitala.

20 urte musika promozio munduan.

Egindako lanak